Лечебна медитация с кристали

Програмиране на кристал с цветове

Програмиране на кристал с цветове

С помощта на седем или девет монокристала, можете да практикувате предпочитаната от вас техника за медитация, която ще ви повлияе много благотворно, ще балансира енергийното ви поле и ще изчисти и балансира чакрите. Необходимо е преди започване на медитацията, да програмирате всеки един от кристалите за всяка чакра. Това може да стане чрез думи, визуализация и цветове. Например след като сте казали на кристала, на коя чакра ще въздейства, след това може визуално да го облеете в съответния цвят или да го поставите върху парче плат или цветен лист, с цвета на съответната чакра. Бъдете внимателни и следете дали поставяте всеки зареден с цвят кристал на съответстващата му чакра.

Ето две лесни техники за медитация за пречистване на чакрите:

Техниките се различават по разположението на кристалите, т.е. обърнете внимание накъде сочат върховете на кристалите при различните техники.

Медитация с кристали

Медитация с кристали

Първа техника:

1) Поставете на съответните чакри вашите кристали така, че върхът им да сочи към стъпалата ви.

2) Ако искате да имате кристали в ръцете си, ги насочете с върха към върховете на пръстите ви.

3) Чрез силата на вашата мисъл, изпратете негативната енергия към ядрото на Земята с молба тя да бъде пречистена. Концентрирайте се върху тази мисъл, докато почувствате хармония.

4) Помолете земната енергия да ви подкрепи и осъществете дълбока връзка със Земята.

5) Благодарете на Земята и кристалите за тяхната помощ при балансирането на вашите енергии и прекратете медитацията.

Втора техника:

1) Поставете съответстващите кристали на коренната чакра, сакралната чакра и чакрата на слънчевия сплит с върхове сочещи към стъпалата.

2) Поставете останалите кристали на сърдечната чакра, гърлената чакра, челната и теменната чакри, така че да посоката на върховете им да сочат към главата (в случая с теменната чакра, това означава, сочеща нагоре, в същата посока като другите).

3) Можете да използвате визуализация на виолетовия пламък, преобразуващ нехармоничната енергия на всяка чакра до пълното и проясняване.

4) Останете известно време в мир и уединение.

5) Благодарете на вашите кристали и на своя Висш Аз за тяхната помощ и прекратете медитацията.

Медитация за балансиране на енергията

1) Поставете кристалите на съответстващите им чакри по тялото, така че да сочат в посока към главата.

2) Започнете с 1-ва коренна чакра, като визуализирате бяла светлина в нейната област. Може да ви се стори, че цветът е мътен или замъглен. Поддържайте концентрацията си върху оптимален баланс, докато светлината стане ярка и усетите, че чакрата получава достатъчно енергия.

3) Продължете визуализацията с всяка чакра.

4) Запазете състояние на единение.

5) Благодарете на вашите кристали и на вашия Висш Аз за тяхната помощ и прекратете медитацията.

Tags: , ,

Comments are closed.