Картина на Валери Добрев – “Сърце отворено”

Картина на Валери Добрев - "Сърце отворено"

Картина на Валери Добрев – “Сърце отворено”

Това е първата йероглифно структурирана картина на Валери Добрев от поредицата „Звездни кодове на светлината”, която е високо-енергийно изображение, структурирана с новите енергии на златната епоха и вграден светлинен код, който представлява космически език на светлината, интегриращ от високите сфери енерго-информационно тороидно поле, което е в съответствие и синхрон с тороидното електромагнитно поле на човешкото сърце.
Медитация с картината се осъществява с полагането на двете ръце в централната част върху делфините. Така през енергийния канал ръка – сърце – ръка се издига общото тороидно поле. Повишават се вибрациите на личностната сърдечна чакра, потокът продължава нагоре през гърлената чакра и се отправя в епифизата/трето око и коронна чакра. Енергията работи за синхронизиране на моста сърце и ум. Може да се проявят преживявания с делфините и плазмената вода.

Можете да използвате картината за структуриране на водата, която пиете, като при поставянето и под воден съд или прикрепването и към него се получава “Делфинска вода”.

Другата невероятна сила както на тази картина, така и на останалите йероглифно структурирани картини от поредицата „Звездни кодове на светлината”, е че при поставянето на минерали и кристали върху йероглифните картини, тяхната сила се увеличава многократно и като цяло се засилва излъчването им. Достатъчно е да поставите минерали и кристали върху картините, и по-точно в централната им част за около 15-20 мин. При тази картина, поставете минералите и кристалите в средата между двата делфина – това е центъра на сърцето. По този начин можете да си зареждате всички минерали и кристали, които притежавате, включително и тези вградени в бижута. Работете и медитирайте с картините, както е описано за всяка една от тях или както вие го почувствате и ще се убедите в тяхната сила и положителното им въздействие върху вас. При повечето хора се получава една много специална връзка между самата картина и човекът, който я вижда за пръв път. Може да усетите, че сте привлечени от пръв поглед към самата картина или да почувствате усещане за нещо много близко и познато. Това са сигналите, които подсказват, че между вас и картината протича положителен енергиен обмен. От картините струи СВЕТЛИНА, която е възможно да усетите по различен начин, а някои от вас дори могат да я видят.

За контакти с  Валери Добрев, e-mail адресът му e: valeri4000@yahoo.de, а за повече информация относно творчеството му, можете да посетите неговият блог  http://amrak.blog.bg/ и страницата му във Facebook  http://www.facebook.com/valeri.dobrev.9

 

Comments are closed.