Картина на Валери Добрев – „Среща с Богинята”

Картина на Валери Добрев - "Среща с Богинята"

Картина на Валери Добрев – “Среща с Богинята”

Четвъртата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния делфин въплъщава срещата с Богинята. Златните делфини в проявлението на плана се явяват като емисари на Божествената Майка.

Енергийната структура, която картината помага да бъде интегрирана е Короната, Слънчевият код и Космическото сърце. При съприкосновение с картината чрез ръцете (което реализира много добър енергиен контакт) или съзерцаване се спуска короната, която носи усещането над главата за ефирен пламък или полет на птица. Това състояние на съзнанието е аспект на нашето космическо съзнание и подлежи да бъде синхронизирано по наша воля с личностното ни съзнание, докато това не се случи се усеща над главата ни леко люлеене или подобно на реещ се полет /това е преди да се отъждествим с космическото си съзнание/. В енергийно отношение синхронизацията с короната може да стане като вниманието се насочи към скъпоценността/ диаманта в лотоса на Христовото ни сърце и диамантът, който е в короната, каквото горе, такова и долу, както е изобразено на картината – единият диамант се намира в лотоса, а другият диамант се намира над Богинята в короната на върха на Космическото сърце. Мисълта за тези две диамантени точки позволява люлеенето на короната да се установи, птицата да се отъждестви с личността ни или да интегрираме едно по-високо наше присъствие в съзнанието си на земен план. При това вече короната е на мястото си, издигнат е лъча между двата диаманта и следващата стъпка е спускането на Слънчевия код. Сега вече започва да тече буквално златна светлина, която ни изпълва от стъпалата нагоре постепенно и много бавно. Дишайте и се наслаждавайте на тази светлина, вижте какво се случва когато изпълването със светлина достигне сърцето, а след това и главата. Картината е изработвана в седмицата точно по време и след слънчевото изригване на 23-ти Януари и с това в нея са внедрени соларните кодове.
Следващата интересна нота е да се върнете към короната, да се качите със съзнанието си там горе и да погледнете през очите на космическото същество, което сте! От тази височина на вашето съзнание съзерцавайте с космическия си поглед планетата, почувствайте цялостта си с безпределите на хоризонта, на това, което е под и над вас, наслаждавайте се на собствената си природа, на единно и цялостно Космическо сърце, което е в състояние да прегърне всяка една звезда, грееща в обятията на Божествената Майка.
Картината притежава енергийни портали за ръцете, съобразени с хиромантията/ палмистрия. Те представляват двете сини ръце с всевиждащите очи, това е много древен символ, присъстващ в много култури и цивилизации. Този древен символ съчетава ръката като инструмент за проявление на Творението с всевиждащото око на Бога/ Богинята, наричан още с имена като „Ръката на Мистериите” и „Ръката на Фатима”.
Един от съществените моменти е срещата с Богинята, това може да го направите като се обърнете към нея с едно от имената на нейното проявление – Шекина, Богородица, Куан Ин, Изида, Лакшми, Сарасвати, Taрa, Гая и много други, като всяко име носи вибрацията на аспектите с които се отъждествява съответното проявление на Богинята.

За зареждане на вашите минерали и кристали, най-добър енергиен заряд ще се получи при поставянето им в централната част на картината, или по-точно в сърдечната част на Девата за 15-20 мин. По този начин може да зареждате всички минерали и кристали, които притежавате, включително и тези вградени във вашите бижута.

За контакти с  Валери Добрев, e-mail адресът му e: valeri4000@yahoo.de, а за повече информация относно творчеството му, можете да посетите неговият блог  http://amrak.blog.bg/ и страницата му във Facebook  http://www.facebook.com/valeri.dobrev.9

Comments are closed.