Картина на Валери Добрев – „Великото Централно Слънце – космически портал”

Картина на Валери Добрев - „Великото Централно Слънце – космически портал”

Картина на Валери Добрев – „Великото Централно Слънце – космически портал”

Ето как Валери Добрев описва следващата си картина от поредицата „Звездни кодове на светлината”:

“Петата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния делфин интегрира издигането и свързването на Свещения пламък на Цветето на Живота от планетарното кристално ядро със сърцето, с Вселенското ядро и Централното Слънце за нашата конкретна Вселена.
Картината представлява космически портал с Великото Централно Слънце, който се осъществява по йерархична стълбица чрез ядрата на Слънчевите Логоси.
В долната част на картината е изобразено пламтящо Цветето на Живота с централна част Скъпоценност в лотоса, трите Златни делфина пред Слънцето, олицетворяващи трилистния сърдечен пламък и Слънчевото тяло, както и двете портални длани с очите Уджат, разклоняващи се от основата на сърцето или Скъпоценността в лотоса, които  спомагат за медитация с картината чрез полагане на ръцете върху нея. Тази структура реализира енергийната връзка на пламъка от Земното ядро със сърдечният пламък. В горната част е разположен Млечният път, галактиките на нашата Вселена и Централното Слънце, което ги обединява. Двата делфина се явяват космически същества – Разумни сили, съпътстващи процесите свързани с картината.
В планетарното кристално ядро се помещава Свещения пламък на Цветето на Живота, с който всяко живо същество на Земята е свързано. При издигане на Свещения пламък, енергията протича нагоре по-интензивно през центровете на стъпалата и достига до центъра на сърдечният пламък. Издигането на Свещения пламък в сърцето е много важна част от нашата еволюция на Земята, свързан с нашето пречистване и ускоряване на личната ни еволюция, също така позволява да се хармонизираме с космическите процеси, които протичат и взаимодействат с нашите тела. С това ние съзнателно сме включени като част от енергийния поток на Фотонния пояс.
Издигането на пламъка продължава през ядрата на слънцата, галактическото ядро на Млечният път и достига до Великото Централно Слънце на нашата Вселена. Картината носи усещането за висота на съзнанието и директен контакт с Централното Слънце, наслаждавайте се на тази връзка. Там се разпределят и обединяват потоците на много галактики, където може да срещнете една огромна библиотека, може също да се отправите и към купола (короната с диаманта) на този изключителен храм, от който извира блестяща светлина. След като сте част от обединителния поток на Централното Слънце може да се оставите на спускането на светлината надолу, нека цялото ви същество се изпълни с тази Светлина, тук може да разберете връзката с вашето Слънчево тяло, с който код е свързана картината. Друг интересен момент е преживяването и осъзнаването на тази слънчева природа – Фениксовият огън!

Картината е висока 2 м и широка 1,5 м, като е изработена във връзка със соларното събитие, което се случи между 11-ти и 13-ти Март. На спътниковите снимки може да се види в този период огромно тъмно пространство с формата на триъгълник. През нощта на 13-ти като си легнах внезапно започна странна треска, при която стъпалата си усещах ледени, а съзнанието ми блуждаеше часове наред в някакъв транс, в този период Юпитер и Венера също бяха в близост на звездното небе. На сутринта вече ми дойде идеята да направя нещо, и то да издигна Свещеният пламък от земното ядро в сърцето си, щом започнах веднага усетих стопляне на стъпалата и вероятно на петата минута бях заспал. На следващата вечер в медитация преживях много ясно връзката с ядрата и Централното Слънце. Идеята с тази картина е да споделя важността от този процес на свързване с пламъка на планетарното ядро, и как ни хармонизира с космическите процеси, които се случват толкова интензивно в днешно време.”

За зареждане на вашите минерали и кристали, е достатъчно да ги поставите в центъра на самото Централно Слънце за 15-20 мин, като по този начин можете да си зареждате всички минерали и кристали, които притежавате. Работете и медитирайте с картините, както е описано за всяка една от тях или както вие го почувствате и ще се убедите в тяхната сила и положителното им въздействие върху вас. При повечето хора се получава една много специална връзка между самата картина и човекът, който я вижда за пръв път. Може да усетите, че сте привлечени от пръв поглед към самата картина или да почувствате усещане за нещо много близко и познато. Това са сигналите, които подсказват, че между вас и картината протича положителен енергиен обмен. Всички картини на Валери Добрев излъчват СВЕТЛИНА, която е възможно да усетите по различен начин, а някои от вас  могат да я видят.

За контакти с  Валери Добрев, e-mail адресът му e: valeri4000@yahoo.de, а за повече информация относно творчеството му, можете да посетите неговият блог  http://amrak.blog.bg/ и страницата му във Facebook  http://www.facebook.com/valeri.dobrev.9

Comments are closed.