Аура, чакри и минерали

Тук ще разгледаме какво представляват аурата и чакрите, и тяхната връзка с минералите и кристалите с цел лечение, подобряване на общото ни здравословно състояние и запазване на енергийния баланс в тялото ни.

Минералите и кристалите притежават много силна енергия и излъчване, които влияят както на физическото ни тяло, така и на енергийните ни телата – нашата аура. Благодарение на вибрациите които минералите и кристалите излъчват, те имат способността да трансформират, балансират, запазват и пренасят енергията, което оказва силно лечебно въздействие върху нашите фини тела, физическо тяло, органи, тъкани и клетки. Това важи с особена сила за кварцовите кристали.

Какво знаем за енергийното поле на човека – аурата?

Аурата, това е полето от фина енергия ограждаща нашето физическо тяло. Това са седемте  енергийни тела около физическото ни тяло представляващи взаимопроникващи структурно организирани слоеве (пласта). На схемата са показани седемте слоя на енергийните ни тела и съответстващите им чакри:

Фиг. 1: Седемте енергийни слоя на аурата

Фиг. 1: Седемте енергийни слоя на аурата

 

1-ви слой – Етерно тяло (ефирно)       =   1-ва чакра – Коренна (Муладхара)

2-ри слой – Емоционално тяло             =   2-ра чакра – Сакрална (Свадистан)

3-ти слой – Ментално тяло                    =   3-та чакра – Слънчев сплит (Манипура)

4-ти слой – Астрално тяло                     =   4-та чакра – Сърдечна (Анахат)

5-ти слой – Ефирно матрично тяло      =   5-та чакра – Гърлена (Вишудхи)

6-ти слой – Небесно тяло                      =   6-та чакра – Челна (Аджна)

7-ми слой – Каузално тяло                    =   7-ма чакра – Теменна (Сахасрара)

При всеки следващ слой има пълно взаимопроникване, както със слоевете под него, така и с физическото тяло. Така например, емоционалното тяло преминава през етерното тяло и включва, както етерното така и физическото тяло. Тези енергийни слоеве съдържат всички форми присъщи на физическото тяло, включително вътрешните му органи, кръвоносни съдове и т.н., както и допълнителни форми, които не се съдържат във физическото тяло. Всеки слой е различен и има своя собствена функция. Всеки слой от аурата е свързан с определена чакра. Първият слой е свързан с първата чакра, вторият – с втората и т.н. Но също така във всеки следващ ауричен слой има отделен “комплект” от седем главни чакри, съответстващи по разположение на чакрите във физическото тяло. Например, всяка чакра в Етерното тяло е пряко свързана със съответстващата и чакра в следващото фино тяло, което го обгръща и се взаимопрониква с него и т.н. за всичките седем слоя. Подробна информация за всяко едно от енергийните тела ще откриете в описанието на съответстващата му чакра. Всички тези енергийни тела, съставят нашата аура. Тя има овална форма и се състои от красиви цветове, които се променят непрекъснато в зависимост от нашите мисли, чувства, настроение, здравословно състояние и начин на живот. Въпреки това, има един доминиращ или основен цвят на аурата, (който би могъл да се измени) и малко присъствие на другите цветове. Когато тя е здрава и цяла, това е добре за нашето здравословно състояние и означава, че нашите чакри функционират правилно и енергийния баланс в тялото е добър, но ако нейната цялост е нарушена, тогава ставаме уязвими на всякакви енергии и това оказва влияние върху нашето физическо, емоционално и психическо състояние. Има разбира се най-различни техники за укрепване на аурата, чрез които бързо можем да възстановим нейната цялост, като един от тях е носенето на комбинации от минерали и кристали.

Какво представляват чакрите?

В тялото на човек и извън него има множество енергийни центрове, които приличат на конусовидни въртящи се вихри наречени „чакри” (в превод – колела). Лечителите и ясновиждащите хора по принцип се съсредоточават върху основните седем, които се намират във физическото тяло, но има и други които са извън него. Ще разгледаме главните седем сред тях, които са от значение в ежедневния ни живот.

Разположение на чакрите

Фиг. 2: Разположение на чакрите

Всички главни чакри са разположени в близост до ендокринните жлези. Те се въртят по посока на часовниковата стрелка с определена честота и хората способни да ги виждат, ги оприличават на въртящи се колела, конусовидни вихри и т.н. Когато застанете с лице към друг човек, чакрите му гледани отпред, приличат на вентилатори, а отгоре наблюдавани от въздуха ще изглеждат, като въртящи се перки. Чакрите в долната част на тялото се въртят по-бавно в сравнение с тези в горната половина и в главата. По-бавно въртящите се чакри са обагрени в червено, оранжево и жълто, а тези в горната част, които се движат по-бързо са в зелено, синьо, лилаво и цикламено до бяло. Въпреки че връзката между цветовете и чакрите е доста по-сложна и индивидуална при всеки човек, и може да се наблюдават различни цветове в отделните чакри, то тези основни цветове на чакрите са приети, като един вид шаблон, по който се извършва лечението на чакрите. Тъй като цветовете са енергийни вибрации, цвета посочен за всяка чакра е този, който я балансира и лекува. Всяка чакра се отличава със специфична функция, която съответства пряко на определени типове емоции и фактори в човешкото развитие. Ако някоя от чакрите не е в равновесие, нейната съответстваща функция в индивида също е в дисбаланс. Долните чакри са настроени към земните енергии, а горните чакри с по-етерните или космически форми енергия. Сърдечната чакра се намира в центъра на тялото и тя е средищна точка на тези две енергии, където двата полюса, духът и материята, се срещат в изражението на любовта. Чакрите са подредени по един централен енергиен канал (Сушумна), през който енергийния поток циркулира нагоре-надолу в полето по целия гръбначен стълб. Този поток се простира и извън физическото тяло, като двата изхода са над главата и под опашната кост. Той прокарва чиста жизнена енергия (наричана още ци, чи, ки, прана) през тялото, за да осигури неговата стабилност и енергиен баланс, което е тясно свързано с нашето физическо, интелектуално, емоционално и душевно състояние. Тази енергия идва от Бог и ни предоставя достъп до цялата мъдрост и информация във вселената, помагаща ни да бъдем в постоянна връзка с нашият Висш Аз и да си спомним, и отключим нашите „скрити” способности.

В основата на гръбначния стълб на всеки човек, в сакралната кост, между първа и втора чакра, се намира една фина духовна енергия наречена Кундалини. Тази кост не случайно е наречена “Сакрална” (свещенна), тъй като още в древността са открили, че тя е единствената кост, която не изгаря при кремиране. Кундалини е три пъти и половина спираловидно навита енергия, която се намира в спящо състояние в сакралната ни кост. Това е нашата чиста и разумна енергия, която има собствен интелект и е носител на информация. Тя съхранява и записва информацията за целият ни опит в настоящия и във всички наши минали животи. Събуждането и издигането на Кундалини по централния енергиен канал се нарича Себереализация. Кундалини се изкачва по централния канал и пронизва всяка от чакрите разположени в него, излизайки през фонтанелата на върха на главата (7-ма чакра – Сахасрара), като фонтан от хладни вибрации, за да се свърже с божествената космическа енергия. Всяка от нашите чакри има по няколко духовни качества, които са заложени в нас, и въпреки че не винаги са проявени, те никога не могат да бъдат разрушени. Когато Кундалини се пробуди, те започват да се проявяват в нашия живот. Сахаджа Йога е видът йога, при която се получава Себереализация. Издигането на Кундалини, също така прочиства, лекува и зарежда нашите чакри по един естествен начин. Така чрез редовна медитация, човек става по-спокоен, по-хармоничен и творчески настроен, а в същото време любящ, смирен и състрадателен.

Щом изчистите чакрите си, ще възстановите способността си да ги виждате в своето тяло и у другите хора. Нещо повече, ще се засилят вашите интуитивни способности и ще започнете да виждате аурите на хора, растения, животни и неодушевени предмети. Неодушевените предмети също имат аура. Повечето лични вещи абсорбират енергията на притежателя си и след това я излъчват. При минералите и кристалите се наблюдават интересни аури с многопластова, сложна структура и затова те се използват за лечебни процедури. Аметистът например има златиста аура, със златисти лъчи, които излизат от естествено образуваните му фасетни стенички.
Чакрите постоянно получават и излъчват енергия. Енергийните центрове вътре и извън тялото ви се влияят от мисловните ви навици. Вашите мисли контролират енергийния поток във вас и извън вас. Онова, за което си мислите, определя чувствата и преживяванията ви. С други думи, нещата, върху които се съсредоточавате най-много – пари, духовност, лични взаимоотношения и т.н.– въздействат върху тези центрове. Ако мислите негативно, те се задръстват от плътна тъмна енергия. Замърсените чакри не могат да пропускат достатъчно количество енергия в тялото и вие се чувствате апатични, отпаднали и небалансирани. Тъй като всяка чакра е свързана с органите до които е разположена, при увреждане на чакрите се разболяват съответните органи. Причините за появата на болести в организма са нарушаването на енергийния баланс и блокирането на енергийния поток. Настъпва заболяване първо на енергийно, а след това и на физическо ниво. Доказано е, че заболяванията преди да се проявят на физическо ниво, първо възникват в някое от енергийните тела (най-често в менталното или в емоционалното тяло) и след известно време се проявяват върху физическото тяло. Когато чакрите ви са замърсени, губите връзка с естествените си психични способности, които по начало са заложени във всеки от нас. Важно е да отворите чакрите и да увеличите енергийния поток, защото колкото повече енергия протича в нас, толкова сме по-здрави. Ако всичките ви мисли се пораждат от любовта и вярата, тези чакри са напълно здрави и функционират идеално. Енергията ви и животът ви като цяло текат плавно и вие пребивавате в блаженство и хармония.

Но почти всички хора от време на време се тревожат и изпадат в мрачни мисли за живота и проблемите си. Страхът въздейства върху чакрата, свързана с проблема и тя се замърсява, смалява или раздува прекомерно, което от своя страна води до изтощение или апатия без видима причина. Затова е необходимо ежедневно да се грижим за правилното функциониране на нашите енергийни центрове.

Има много техники за балансиране и изчистване на чакрите – медитация, молитви, мантри, любов и прошка, аромотерапия, работа с минерали и кристали, цветотерапия, музика, физически упражнения, масаж, визуализация, утвърждения и др. Можете да съчетавате различните техники или да използвате тази, която ви привлича най-много. Един от методите е полагането с минерали и кристали върху съответната чакра. Енергийното поле и вибрациите на всеки минерал и кристал оказват своето лечебното въздействие върху вас още с докосването ви до тях. Тъй като всяка чакра е свързана с органите около нея, поставянето на подходящия минерал или кристал върху съответната чакра, влияе и върху тяхното състояние. За всяка чакра има подходящи кристали съответстващи по цвят с цвета на самата чакра. Например за 1-ва Коренна чакра – Муладхара, която е обагрена в червено са подходящи камъни в червен, кафяв и черен цвят, за 2-ра Сакрална чакра – Свадистан са подходящи оранжевите камъни, тъй като тя е обагрена в оранжев цвят и т.н. Поставете по един кристал – например червен Яспис, Карнеол, Цитрин, Розов кварц, Син дантелен ахат, Аметист и Планински кристал – върху всяка чакра. Почувствайте фините им вибрации, които отстраняват всички заседнали енергии. Дишайте дълбоко и се настройте към кристалите, ще усетите тяхната енергия и как те пулсират.

Чакри и минерали

Фиг. 3 Чакри и минерали

Можете да използвате следната комбинация от кристали, като ги поставите върху съответстващите им чакри:  на 1-ва чакра поставете Хематит, на 2-ра – Карнеол, на 3-та – Цитрин, на 4-та – Розов Кварц, на 5-та – Син Дантелен Ахат, на 6-та – Содалит и на 7-ма – Аметист. Това ще окаже незабавен ефект и ще пречисти енергийните ви центрове, тъй като всеки кристал има определена вибрация, която резонира с тази на съответстващата му чакра.

Съчетайте полагането на минерали и кристали върху чакрите със слушане на класическа музика, и по-точно симфониите на Брамс, Малер, Моцарт, Бах и Менделсон, и ще се получи една изключително лечебна терапия, която ще ускори оздравителния и пречистващ ефект. За всяка една от чакрите има съответстващи минерали и кристали, симфония, ноти, мантри, цвят, аромат, планета, ден, физически органи, сетива, елемент и сфера на въздействие, които ще откриете в подробното описание за всяка отделна чакра.

Освен това можете да поставите кристали под възглавницата си, на нощното шкафче или под леглото, за да изчистят чакрите ви докато спите. Използвайте кристалът, който ви подсказва интуицията!

Също така, може да се правят бани с кристали поставени във водата или да се пият кристални еликсири.

Вижте кои са лечебните минерали и кристали и при какви заболявания влияе структурираната вода.