Лечебните свойства на минералите и кристалите

Лечение с кристали и минерали

Лечение с кристали и минерали

 Добре дошли в царството на минералите и кристалите. Тук ще се запознаете с лечението с минерали и кристали, техните лечебни свойства, и въздействието им при различни заболявания. Ще научите как скъпоценните и полускъпоценни камъни влияят върху биополето и физическото тяло на човека благодарение на вибрациите и енергията, които те излъчват и благотворното им въздействие върху аурата, чакрите и целия организъм.

Историческите данни показват, че всички цивилизации до наши дни още от епохата на Атлантида, а вероятно и много преди това са знаели и използвали силата на кристалите в най широк аспект – за лечение на заболявания, за защита, за медитация, духовно просветление и технологии. Джудит Ларкин например пише за огромната роля на кристалите в технологията и здравеопазването на цивилизацията на атлантите, където транспортът, осветлението и лечението на болните се осъществявали чрез концентрирана мисъл, усилвана с помощта на кристали. Те имат способността да концентрират, съхраняват, предават, преобразуват, задържат и да канализират енергия. Кристалите са живи същества и във всеки един от тях има съхранена информация от хиляди години. На земята те са проводници на универсалната жизнена енергия (Ци, Чи) насочвана към земята. Кристалите имат свойството да уравновесяват енергийните полета, където и да се намират и където и да бъдат поставени. Поради тези си свойства те са широко използвани както за лечение на различни заболявания, така и като катализатори и усилватели в процеса на трансформиране на човешкото съзнание в най-широк аспект.

Наименованието кристал произлиза от гръцката дума за „лед” – „krystallos”, като първоначално се е отнасяла само за чистия планински кристал, а след време за всички останали прозрачни минерали. Тъй като всеки кристал притежава специфична енергия – вибрация, лечението с минерали и кристали е вид енергийно лечение, което влияе не само на физическите симптоми, а на целия организъм като цяло, като ускорява и улеснява процеса на възстановяване и оздравяване. То включва работа върху енергийното поле – аурата на човека и енергийните центрове (чакри), като позволява изцеление на всички нива – физическо, емоционално и психическо. Минералите и кристалите въздействат на физическото тяло и на енергийните ни тела. Лечението с минерали и кристали представлява фокусиране и канализиране на енергия, която вибрира с определена честота, която повишава и усилва всички други енергии с по-ниска честота. Когато даден камък е поставен върху определен енергиен център (чакра), той повишава нейната вибрация и и помага да функционира правилно, като я изчиства и подобрява функцията на жлезата с вътрешна секреция и органите около нея. Затова когато поставим правилния минерал на точното място за съответния орган, тогава и минералът, и жлезата и органът работят в една обща вибрация. Когато има несъответствие между тях (нарушен енергиен баланс) настъпва болестно състояние. Когато органите имат достатъчно силна енергия, те са здрави и работят нормално – и обратното, ако не им достига енергия, те боледуват. Затова е необходимо да се грижим за доброто състояние на нашите чакри, за целостта на аурата ни и за енергийния баланс на тялото ни.

Въздействието на минералите и кристалите върху конкретни органи на човешкото тяло е много силно. Като пример могат да се посочат някои от най-често използваните минерали за определени органи. За подобряване функцията на мозъка един от най-подходящите минерали е Флуорит;  при сърдечни неразположения са подходящи зелен АвантюринРозов кварц, Родонит и др.; за белия дроб – Хризопраз, Малахит, Родохрозит и др.; Черният дроб може да се подпомогне с Клиноптилолитов Зеолит, Яспис, Гранат, Перидот, а бъбреците с Нефрит, Клиноптилолитoв Зеолит, Карнеол и др. Ако очите ви са уморени, наложете ги с Планински кристал, а за костната система много подходящ е масаж с Лабрадорит.

Друга голяма сила на кристалите е свойството им да структурират водата, в която са били поставени.  Необходимо е да се знае, че водата от някои минерали може да се приема вътрешно, а на други се използва само за обливане на тялото. Вижте, кои са минералите и кристалите, които се поставят във вода, която след това се пие, и при кои заболявания въздейства тя. Достатъчно е два пъти на ден за по 20-30 минути да използвате минерали и кристали, за да балансирате енергията във вашето тяло и тя ще бъде достатъчно силна. Това включва както допира ви с тях, така и полагането им върху съответните чакри. А носени като накити, това оказва изключително силно въздействие и защита през цялото време.

Чрез вибрациите и енергията, която минералите и кристалите притежават ще промените себе си и живота, който сътворявате. Ще получите прозрачност и чистота на духовните си възприятия. Божествените енергии ще се вливат и взаимодействат с вашата аура. Ще ви прочистят и балансират. Колкото по-често работите с кристали, толкова по-силни и стабилни стават енергиите, като с това разбира се, се засилва и въздействието им върху вас, върху ситуации и всичко върху което ги приложите. Призовете енергията на кристалите в живота си и ще ви се отворят неподозирани възможности, нови пътища и начини на работа с тези енергии и по-дълбоко осъзнаване.
Минералите и кристалите могат да бъдат носени като бижу или поставени в близост до вас, в домове, офиси, работни места и зони за отдих. Те имат силата да променят енергийното поле в помещението в което са поставени и да го заредят с положителните си вибрации, които излъчват. Имат свойството да намаляват и неутрализират вредата от облъчването от различни електроуреди. Например при ежедневна работа с компютър, ако поставите опушен кварц до себе си или носите такъв, той ще поеме вредното облъчване. Минералите и кристалите успокояват енергиите в стаята, за да се чувствате по-спокойни и заредени. Колкото по-плътен е цвета на камъка, толкова по-успокояващ ефект има, а колкото е по-прозрачен, толкова по-стимулиращ. След закупуване на минерал или кристал, преди да започнете да работите с него, да го носите или да го поставите в дома си, е необходимо да го изчистите от натрупаната до момента информация, която е поел от средата, в която е бил до преди това. Това е необходимо условие, за да може кристалът да се свърже с вашата енергия и да ви помага с пълната си сила.

 Учителят Петър Дънов за скъпоценните камъни:

„Всичко, което Бог е създал – растения, животни, минерали са велики неща.”

“Човек трябва да се учи от минералите, от растенията, от животните, от хората. Кристалите, които са се образували в земята, и те имат своя интелигентност. Те разбират законите на светлината и са научили начина за възприемането и. Всеки един кристал е възприел точно тази светлина, която е необходима за неговото развитие.”

 ”Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време, и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно, всяко растение и всеки минерал носят нещо ценно в себе си.”

“Има скъпоценни камъни на които силата и досега е скрита. Отвън камъните изглеждат обикновени, но имат в себе си сила.”

“Всеки адепт си има по един скъпоценен камък и го носи винаги със себе си. Носенето на скъпоценен камък е от голямо значение, не е суета.”

“Кой е образувал диаманта? Кой го е кристализирал на 3-4 км. в земята? Ще кажете, че температурата и налягането са взели участие при това кристализиране, но освен тези условия кристализирането се дължи на една разумност, която действа отвън.”

“Добре е човек да има поне един златен пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин да го туря последователно на всичките си пръсти и да казва: “ Искам да дам ход на Божественото в мен, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората.” Голяма сила се крие в скъпоценните камъни.”

“Скъпоценните камъни са носители на живот. Ако някой болен носи диамант, той ще оздравее. Препоръчвам ви да носите скъпоценни камъни, но благородните – които носят живот. Златото е проводник на живота. Златният пръстен ще го носите със себе си, няма да го криете в каси и чекмеджета.”

“Скъпоценните камъни знаят много неща. Един диамант може да те предпази от някои болести. Сапфири, Смарагди също могат да лекуват. Те са като страж.”

“Скъпоценните камъни са носители на възходящи творчески енергии и служат като естествени трансформатори, затова се препоръчва да се носят като предпазно средство от зловредни влияния и като трансформатори на нисши желания.”

“Скъпоценният камък носи в себе си специфичен живот и оказва особено лечебно действие, стига да знаеш как да се свържеш с неговата енергия.”

“Ако носите диамант и той потъмнява, изгуби своя блясък значи, че сте болен, той ви предупреждава да вземете мерки. Камъните се заразяват от хората.”

“Хубавите, естествени скъпоценни камъни миришат много хубаво. Не ухаят ли, те са мъртви, изкуствени камъни. Скъпоценните камъни понякога боледуват и могат да се лекуват. Когато диамантът изгуби блясъка си, може да се даде на някой много добър човек да го поноси малко, да възстанови блясъка си.”

“Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина всеки може да се лекува. Затова добре е човек да носи златни пръстени със скъпоценни камъни. Не всички камъни действат благотворно върху човешкия организъм и не всеки камък действа лечебно на всички хора. Има такива камъни, на които трептенията на организма на даден човек не се съгласуват с трептенията на камъка, поради което произвеждат дисхармония. Радий действа благотворно на известни хора, на други – не. Който работи или се лекува с радий трябва да се нагоди към неговите трептения.”

“Скъпоценният камък пречупва правилно светлината, съвършено различно от обикновения камък или стъклото. Ако насочите скъпоценният камък към една рана, светлината, която той пречупва, ще излекува раната. Ученият пречупва по особен начин светлината на Слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина, обикновеният човек слабо пречупва светлината и затова не може да помогне нито на ближния си, нито на себе си.”

“Не само скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот, затова бих ви препоръчал да носите поне един златен пръстен или друг златен предмет, който е проводник на живота. Богатите обичат златото, но не знаят как да го използват. Те го държат затворено в касите си и му стават роби. За в бъдеще от кръвта ще вадят злато за своите пръстени тези, които ще се женят. Да направиш пръстен от златото на своята кръв за своята възлюбена, това ще е истинска идейна женитба.”

Из “Енциклопедичен речник” – Петър Дънов